Skip to content

Završni rad - Milica Tadić

Završni rad - Milica Tadić

Milica Tadić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Кlavir i gitara, grupa Кlavir, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: Specifičnosti umjetničkih i pijanističkih zahtjeva u kompoziciji “Andante spianato et grande polonaise brillante op. 22“ Frederika Šopena, dana 07.10.2022. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.