Skip to content

Završni rad – Snežana Novaković 

Završni rad – Snežana Novaković 

Snežana Novaković, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Disleksija u početnoj nastavi Solfeđa sa introretrospektivnim crticama-problem ili izazov dana 08.07.2022. godine sa početkom u 10:30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 

Završni rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.