Skip to content

Програм "Потицање демократских вриједности и активног грађанства међу младима"

Програм "Потицање демократских вриједности и активног грађанства међу младима"

Програм "Потицање демократских вриједности и активног грађанства међу младима" који Фондација Humanity in Action BiH активно имплементира већ десет година уз финансијску подршку National Endowment for Democracy.   

ПДВИАГММ је десетомјесечни програм који има за циљ да пренесе знања о демократским принципима и људским правима, да стимулише критичко размишљање о осјетљивим темама, те да потакне развој комуникацијских и истраживачких вјештина код учесника.

Програм се састоји од сљедећих компоненти:

• Деветодневни едукацијски програм (у децембру 2021. године) првенствено има за циљ преношење знања о различитим моделима демократије, демократским вриједностима, основним постулатима активног грађанства и демократске политичке културе, људским правима, национализму и идентитету, те омладинском активизму. Практична компонента овог дијела програма ће бити усмјерена на развој лидерских и комуникацијских вјештина, на промовисање употребе друштвених мрежа у сврху активизма, те на развој истраживачких вјештина.

• Индивидуално истраживање (децембар 2021. – фебруар 2022. године) ће омогућити учесницима да истражују питање од њиховог интереса, а које се у ширем смислу односи на постојеће препреке које онемогућавају ефикасно учешће младих у њиховим заједницама, односно на примјере дискриминације или кршења људских права младих. Учесницима ће бити додијељени и ментори које ће моћи консултовати у процесу истраживања.

• Тродневни пројект менаџмент тренинг (март 2022. године) представља прилику за презентацију истраживања, али и развој вјештина из области пројектног и финансијског менаџмента. У склопу тренинга учесници ће такођер бити подијељени у 4 групе и радити заједно на развоју пројектних идеја које ће покушати адресирати нека од питања идентифицираних током фазе истраживања. Свака група ће на крају овог семинара имати осмишљен мини пројекат и добити средства за његову имплементацију.

• Имплементација групних пројеката (април – јуни 2022. године)
Учесници ће имати три мјесеца да реализују своје мини пројекте и на тај начин примјене знање и вјештине које су стекли у претходним фазама програма.

• Промоција резултата групних пројеката у медијима и impact на локалне заједнице у којима су имплементирани (јули-аугуст 2021. године)

• Завршна церемонија (септембар 2022. године) представљат ће прилику за презентацију реализованих мини пројеката, али и развој дискусије о питањима од значаја за младе.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

Све трошкове учешћа за 15 студената_тица сноси организатор. По завршетку пројекта, учесницима ће бити додијељени цертификати.