Skip to content

Расписан конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима

Расписан конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 8. септембра 2021. године, донио је Одлуку о расписивању конкурса за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима Универзитета у Бањој Луци за остварене међународне резултате у научно-истраживачком и образовном раду за 2020. годину.

Како се наводи у Одлуци Управног одбора, донесеној на Првој конститутивној сједници,  Универзитет у Бањој Луци расписује конкурс за додјелу новчаних нaаграда наставницима и сарадницима Универзитета у Бањој Луци за остварене резултате, истакнути рад и достигнућа у научно-истраживачкој и образовној дјелатности, у 2020. години, у три категорије, и то:

  1. за додјелу новчане награде наставницима и сарадницима који су аутори индексираног научног рада,
  2. за додјелу новчане награде наставницима и сарадницима који су руководиоци, координатори или учесници међународног научно-истраживачког пројекта, и
  3. за додјелу новчане награде наставницима и сарадницима који су координатори или контакт особе Еразмус+ пројеката – Кључна акција 2 – Изградња капацитета.

Све остале информације налазе се овдје.