Skip to content

Упис у академску 2021/22. годину, смјер Глума

Упис у академску 2021/22. годину, смјер Глума

У академској 2021/22. години нову класу на Смјеру глума прима редовни професор и истакнути драмски умјетник Радослав Миленковић.

Обавезна литература за пријемни испит:

  • К.С. Станиславски: Систем – Рад глумца на себи;
  • Д. Дидро: Парадокс о глумцу.

За практични дио пријемног испита кандидати треба да припреме:

  • монолог,
  • епску народну пјесму,
  • лирску пјесму,
  • басну.

Све информације и консултације путем имејла: proces@yahoo.com