Skip to content

Конкурс за упис I циклуса студија 2021/2022. године у другом уписном року

Конкурс за упис I циклуса студија 2021/2022. године у другом уписном року

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама, Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.675-46-2/21 од 09.04.2021. године, расписује се:

Конкурс за упис I циклуса студија 2021-2022. године у другом уписном року

Други уписни рок на Академији умјетности организоваће се према сљедећим терминима:

  1. пријављивање кандидата почиње 30.08.2021. године, а завршава 03.09.2021. године;
  2. полагање пријемног испита траје од 06.09.2021. до 10.09.2021. године;
  3. објављивање резултата конкурса је до 10.09.2021. године до 16,00 часова;
  4. упис примљених кандидата почиње 14.09.2021. године, а завршава 17.09.2021. године.