Skip to content

Мастер рад - Александар Обреновић

Мастер рад - Александар Обреновић

Александар Обреновић, апсолвент на студијском програму Ликовне умјетности, смјер Сликарство, II циклус студија, брани мастер рад на тему:

„Храна слике“,

дана 17.06.2021. године са почетком у 13.00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Мастер рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.