Skip to content

Завршни рад – Армин Коњевић

Завршни рад – Армин Коњевић

Армин Коњевић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Музичка теорија и педагогија, први циклус студија, брани завршни рад на тему:

„Формална анализа прве виолинске сонате оп. 13 Г. Фауреа“,

дана 11.11.2021. године са почетком у 13.30 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.