Skip to content

Завршни рад - Дијана Пезер

Завршни рад - Дијана Пезер

Дијана Пезер, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Клавир и гитара, група Клавир, први циклус студија, брани завршни рад на тему:

„Клавирске сонате Л. В. Бетовена са посебним освртом на Сонату опус 26“,

дана 29.12.2021. године са почетком у 12.00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.