Skip to content

Завршни рад - Наташа Савић

Завршни рад - Наташа Савић

Наташа Савић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Клавир и гитара, група Гитара први циклус студија, брани завршни рад на тему:

„Поетика израза у клавирском опусу Роберта Шумана “,

дана 31.05.2021. године са почетком у 14,00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.