Skip to content

Завршни рад - Ненад Ђурђевић

Завршни рад - Ненад Ђурђевић

Ненад Ђурђевић, четврта година студија на студијском програму Музичке умјетности, смјер Клавир и гитара, група Клавир, I циклус студија, брани завршни рад на тему:

„Особености постизања лиричности у одабраним клавирским делима Хајдна, Франка и Прокофјева.“,

дана  14.07.2021. године са почетком у  12.00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Завршни рад се може погледати у Библиотеци Академије умјетности.