Skip to content

Завршни рад - Николина Бабић

Завршни рад - Николина Бабић

Николина Бабић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Музичка теорија и педагогија први циклус студија, брани завршни рад на тему:

„Концепт сонатног облика у Клавирским сонатама Феликса Менделсона“,

дана 23.09.2021. године са почетком у 13.00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.