Skip to content
image_not_found

Smjer Produkcija

 • Hiperprodukcija programskih sadržaja, kao posledica digitalizacije, ubrzanog informacionog i tehnološkog razvoja, nameće potrebu za školovanim producentima, jednako na filmu, u elektronskim medijima, ali i u pozorištu, koje je u osnovi dramskog izražavanja. Školovani producent poznaje tehnologiju rada u umetnosti i medijima, kao i tržište kulture, na kojem kreira trendove, razvija publiku i usmerava potrebe, profesionalno se ostvarujući u dinamičnom okruženju, sa mogućnostima visokih zarada.

   

Napomena

U školskoj 2021/22. godini se ne upisuje smjer Produkcija.

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani pozorišni režiser – 240 ECTS.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. Sljedeći upis je u školskoj 2022/23 godini. Smjer se upisuje svake dvije godine.

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Ispit provjere sklonosti i sposobnosti se sastoji iz tri eliminatorna dijela:

  Prvi dio - PISMENI TEST IZ OPŠTE KULTURE. 
  Test ima šezdeset pitanja čija izrada traje 15 minuta. Kandidati koji ispravno odgovore na najmanje 41 pitanje stiču pravo da pristupe drugom dijelu ispita.
  Drugi dio - PISMENI RAD 
  Esej na jednu od  zadatih tema - pozorište, film, televizija, radio ili kultura (120 min.). Ocjenjuje se: način obrade teme, pismenost, stil, stepen korišćenja literature, lični stav kandidata.
  Treći dio - INTERVJU – RAZGOVOR SA KOMISIJOM.
  Tokom razgovora (intervjua) sa kandidatima, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije.

  Preporučena literatura
  • Osnove filmske produkcije, Sreten Jovanović, skripta, FDU, Beograd, 2005.
  • Osnove televizijske produkcije, Zoran S. Popović, skripta, FDU, Beograd, 1997.
  • Video produkcija,(poglavlje Organizaciono-produkcioniodnosi od str. 169 – 241), dr Miloš Babić, Cekombooks, Novi Sad, 2008.
  • Istorija filma 1,(poglavljje 1 od str. 11 – 58),Dejvid A. Kuk, Klio, Beograd, 2005.
  • Pozorišno stvaralaštvo Joakima Vujićai Anatomija radija, priredio dr Nikola Maričić
  • Istorija pozorišta - ceo svet je pozornica, Harvud Ronald, Clio, Beograd, 2019.
  • ili Istorija pozorišta, MolinariČezare, Vuk Karadžić, Beograd, 1982.
  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesorа.

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna oćena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća