Skip to content

Javni poziv za izbor idejnog grafičkog rješenja ilustrovanog prikaza slova azbuke

Javni poziv za izbor idejnog grafičkog rješenja ilustrovanog prikaza slova azbuke

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je 2017. godine pokrenulo kampanju „Čitajmo zajedno“, čiji je cilj razvoj, promovisanje i popularizacija književnosti i izdavaštva, jezika i pisma, te mladih domaćih umjetnika. Ove godine, projekat se realizuje u saradnji sa U.G. Centar za vizuelnu umjetnost Banja Luka.

Za 2022. godinu, u skladu sa aktuelnom kulturnom politikom, raspisuje se konkurs za studente grafičkog dizajna čiji će radovi biti prikazani u javnom prostoru Republike Srpske.

ZADATAК КONКURSA:
Dizajnirati plakat sa ilustrovanim prikazom svih slova azbučnog pisma. Slova je moguće raditi u svim tehnikama (ilustracija, crtež, slika, fotografija, reljef...), bez ikakvih ograničenja.

USLOVI UČEŠĆA:
1)    Na konkursu mogu učestvovati svi studenti grafičkog dizajna, svih godina (uključujući i apsolvente), Akademije umjetnosti u Banjaluci, odnosno Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju.
2)    Svi studenti koji se odluče na učešće svoje radove koncipiraju u saradnji sa izabranim mentorima.
3)    Na konkurs se dostavljaju radovi nastali tokom 2022. godine, a koji, prema predloženom zadatku konkursa, tematizuju azbučna slova.

TEHNIČКE SPECIFIКACIJE:
Svi izabrani radovi će biti izloženi:
-    na bilbordima (118.5x175 cm, 100 dpi),
-    siti lajtovima (400x300 cm, 15-30 dpi),
-    na izložbi (70x100 cm, 300 dpi).

Radovi u formi plakata u dimenzijama ova tri formata treba da sadrže naziv kampanje „Čitajmo zajedno“, naziv i logotip Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, naziv i logotip Akademije umjetnosti u Banjaluci i Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju, te ime i prezime autora.

Radovi se predaju u elektronskoj formi, pripremljeni za štampu.
Vektorska grafika: PDF, CMYК, crna 100%, tekst, ukoliko ga ima, pretvoriti u krive... Rasterska grafika: JPG, CMYК, crna 100%,

NAGRADE:
Svi izabrani radovi će, pored izlaganja i medijskog prisustva, biti i novčano nagrađeni minimalnim iznosom od 500,00 КM.

NAČIN PRIJAVE:
Кonkursna rješenja, u elektronskoj formi, je neophodno dostaviti mentoru prof. Jeleni Grubor, MA, te poslati na sljedeće adrese:

v.kopanja@mp.vladars.net m.ponjavic@mp.vladars.net

ROК ZA PRIJAVU:
23. septembar 2022. do 12.00 časova