Skip to content

Otvorena Ljetnja umjetnička škola ,,nARTurˮ

Otvorena Ljetnja umjetnička škola ,,nARTurˮ

Ljetnja umjetnička škola pod nazivom ,,nARTurˮ koja je  u Banjoj Luci okupila 30 mladih umjetnika iz Republike Srpske i Srbije, otvorena je 9. jula 2022. godine.
Riječ je o Ljetnjoj školi Univerziteta umetnosti u Beogradu, koju je u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, otvorio prorektor za materijalne i ljudske resurse našeg univerziteta prof. dr Dalibor Кesić. 
Prisutnima se obratila rektor Univerziteta umetnosti u Beografu prof. dr Mirjana Nikolić, te dekan Akademije umjetnosti UNIBL prof. Dragana Purković Macan, ma i prodekan za umjetnost i međunarodnu saradnju dr um.  Borjana Mrđa.
Među pristunima na otvaranju, bili su i prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu prof. dr Branko Raković, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci  prof. dr Miroslav Malinović, te prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr Milica Balaban.
Ovogodišnja Ljetnja umjetnička škola posvećena je istraživanju i novom čitanju kulturnog nasleđa Banje Luke, a posebno kulturno-umjetničkom stvaralaštvu i dinamičnoj istoriji grada. Za stvaralaštvo mladih umjetnika inspiracija će biti i prepoznatljivi ,,zeleni imidž” i autentično prirodno okruženje grada. 
Rukovodioci radionica na ovoj školi koja traje do 15. jula su ugledni profesori Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Svi govornici poželjeli su učesnicima puno inspiracije, umjetnički plodnih trenutaka, te puno druženja i uživanja u našem gradu.

Galerija

Pogledajte dostupne fotografije