Skip to content

Posjeta Univerzitetu Primorska u Кopru

Posjeta Univerzitetu Primorska u Кopru

U okviru bilateralne saradnje dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prof. Dragana Purković-Macan, MA i viši asistent Sanja Pupac, MA, posjetile su Univerzitet Primorska u Кopru gdje su razgovarale o budućoj međuinstitucionalnoj saradnji.

Viši asistent Sanja Pupac , MA, sa studijskog programa Muzičke umjetnosti, smjer Etnomuzikologija, održala je predavanje na Fakultetu humanističkih nauka.