Skip to content

Saša Pavlović dobitnik nagrade „Vlado Milošević“

Saša Pavlović dobitnik nagrade „Vlado Milošević“

Prof. dr Saša Pavlović dobitnik je nagrade „Vlado Milošević“ Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine (AMUS) za muzičku publicistiku i muzikologiju za 2020. godinu.

Štampane muzikalije – partiture

Nosači zvuka (Muzički producent)

Od 2007. godine prof. dr Saša Pavlović je učestvovao na naučnim i stručnim skupovima međunarodnog i nacionalnog ranga u zemlji i inostranstvu.

Naučni i stručni radovi u kojima je tretirana muzičko-pedagoška, muzikološka i etnomuzikološka problematika u vezi sa životom i delom Vladimira S. Miloševića,  objavljeni su u celini i izvodu.