Skip to content

Novi termin za ispit kod prof. Biljane Đurović

Termin ispita kod prof. Biljane Đurović MA iz predmeta Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 1-8 i Govorna kultura 1-2 pomjera se na petak 7.10.2022. godine.