Skip to content

Završni rad - Anja Milutinović

Završni rad - Anja Milutinović

Anja Milutinović, apsolvent na drugom ciklusu studija na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Кamerna muzika, brani master rad na temu:

„Sinteza različitih instrumentalnih poetika u djelu Trio za klarinet, violinu i klavir Arama Hačaturjana“,

dana 21.10.2021. godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Master rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.