Skip to content

Завршни рад – Александра Перић

Завршни рад – Александра Перић

Александра Перић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Музичка теорија и педагогија, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Атемпорирање и сублимација хармонских рјешења у Лирским комадима оп. 71 Едварда Грига“, дана 30.06.2022. године са почетком у 10.00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци. 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.