Skip to content

Završni rad – Orhan Pivčić

Završni rad – Orhan Pivčić

Orhan Pivčić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Formalno-strukturalna analiza koncerta za violinu i orkestar op. 48 D. Кabalevskog“, dana 30.06.2022. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 

Završni rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.