Skip to content
Др Наташа Глишић

Редовни професор

Др Наташа Глишић рођена је 19. фебруара 1973. године у Бањој Луци, гдје је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Филозофскoм факултету у Новом Саду, на Одсеку за југословенске књижевности и српскохрватски језик (1998). На истом је факултету магистрирала (2005) одбраном тезе „Електра Данила Киша као цитат Еурипидове Електре“. Докторску дисертацију „Тема мита о Електри у драмама XX“ века одбранила је на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду (2008) и стекла звање доктора наука о драмским умјетностима из области студије позоришта. 
Редовни је професор на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци (ужа научна област Историја и теорија филма и театра) за предмете Историја свјетске драме и позоришта (први циклус студија) и Античка драма и позориште, Позориште XX вијека и Савремено позориште (други циклус студија). Шеф је Катедре за историју и теорију филма и театра, драматургију и продукцију. Живи у Бањој Луци.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Историја и теорија филма и театра

Научне радове објављује у часописима и тематским зборницима националне и свјетске периодике. Учесник је бројних домаћих и међународних научних скупова и конференција, од којих се издвајају конференције на Универзитету „Карл Франц“ у Грацу, Универзитету у Хелсинкију, Универзитету у Стокхолму, Универзитету у Ворику, Институту за театар у Барселони те научни скупови у организацији Универзитета уметности у Београду, Универзитета у Љубљани, Универзитета у Ријеци, Универзитета „Ћирило и Методије” у Скопљу и др. Учесник је значајних међународних научноистраживачких пројеката. Члан je Међународне федерације театролога (IFTR/FIRT − International Federation for Theatre Research) од 2013. године.
Наташа Глишић је аутор књига Електра као цитат. (2006), Коме приличи црнина (2012), (П)огледи. Драма. Позориште. Стварност. (2019) и Репертоар забаве и разоноде. Француска драма на сцени Народног позоришта у Бањој Луци 1930−1945 (2019).
Члан је уредништва Агона, часописа за позориште и визуелне комуникације. 
Потпредсједник је Друштва чланова Матице српске у Републици Српској.