Skip to content
image_not_found

Смјер Продукција

Хиперпродукција програмских садржаја, као последица дигитализације, убрзаног информационог и технолошког развоја,  намеће потребу за школованим продуцентима, једнако на филму, у електронским медијима, али и у позоришту, које је у основи драмског изражавања. Школовани продуцент познаје технологију рада у уметности и медијима, као и тржиште културе, на којем креира трендове, развија публику и усмерава потребе, професионално се остварујући у динамичном окружењу, са могућностима високих зарада.

Напомена

У школској 2021/22. години се не уписује смјер Продукција.

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклус, стиче се звање дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, продуцент.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Испит провјере склоности и способности се састоји из три елиминаторна дијела:

  Први дио - ПИСМЕНИ ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ. 
  Тест има шездесет питања чија израда траје 15 минута. Кандидати који исправно одговоре на најмање 41 питање стичу право да приступе другом дијелу испита.
  Други дио - ПИСМЕНИ РАД 
  Есеј на једну од  задатих тема - позориште, филм, телевизија, радио или култура (120 мин.). Оцјењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата.
  Трећи дио - ИНТЕРВЈУ – РАЗГОВОР СА КОМИСИЈОМ.
  Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.

  Препоручена литература
  • Основе филмске продукције, Сретен Јовановић, скрипта, ФДУ, Београд, 2005.
   Основе телевизијске продукције, Зоран С. Поповић, скрипта, ФДУ, Београд, 1997.
  • Видео продукција,(поглавље Организационо-продукциониодноси од стр. 169 – 241), др Милош Бабић, Цекомбоокс, Нови Сад, 2008.
  • Историја филма 1,(поглављје 1 од стр. 11 – 58),Дејвид А. Кук, Клио, Београд, 2005.
  • Позоришно стваралаштво Јоакима Вујићаи Анатомија радија, приредио др Никола Маричић
  • Историја позоришта - цео свет је позорница, Харвуд Роналд, Цлио, Београд, 2019.
  • или Историја позоришта, МолинариЧезаре, Вук Караџић, Београд, 1982.
  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора.

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оћена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа