Skip to content
image_not_found

Смјер Глума

 • Ко уписује овај смјер

  Смјер за глуму је намјењен будућим студентим који желе да истраже и уобличе своје креативне потенцијале, бавећи се глумачким стваралаштвом у области позоришне и филмске умјетности.

  Студирање

  У току четворогодишњих основних ( и једногодишњег мастер) студија на Смјеру глума, студент стиче компетенције за самосталну умјетничку активност, те креативни рад у позоришту, на филму, радију и телевизији. Од студента глуме очекује се темељно савладавање основних теоријских дисциплина у глуми, упознавање класичних и савремених метода глумачког образовања, освајање практичних глумачких знања и вјештина, те рад на самосталним и групним пројектима у оквиру фестивала и културних догађаја који су у организацији Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

  Шта послије

  Завршене студије глуме нуде широк спектар могућих радних позиција, од којих се посебно издвајају оне које су у непосредној вези са самосталним умјетничким радом. Дипломирани аудио-визуелни умјетник – глумац, поред компетенција за рад у позоришту и на филму, оспособљен је за рад у установама културе и у медијима.

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклус, стиче се звање дипломирани аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS,  глумац.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  У академској 2023/24. години нову класу на Смјеру глума прима ванредни професор Велимир Бланић.

  Обавезна литература за пријемни испит:

  • К.С. Станиславски: Систем – Рад глумца на себи;
  • К.С. Станиславски: Етика

  За практични дио пријемног испита кандидати треба да припреме:

  • драмски монолог,
  • комични монолог,
  • лирску пјесму.

  Кандидати који уђу у ужи круг приступају провјери физичких способности, гласовних способности, те психолошком тестирању. Посљедњи дан се ради завршни испит на којем ће кандидати из ужег круга приказати своје задатке које им је професор одредио и након тога комисија се повлачи и доноси одлуку који кандидати су испунили услове за упис на студије глуме.

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације:

  сваког уторка од 11 до 12 часова у кабинету бр. 8 на првом спрату.

  Ма Велимир Бланић, ванредни професор

  Катедра за Глуму и Позоришну режију

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оћена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Master студије

Након Основног студија, односно I циклуса, стиче се услов за упис на Мастер студије (II циклус). Након успјешно завршеног Мастер студија и одбране завршног рада, стиче се звање мастер глуме – 300 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Кандидат са остварених 240 ECTS дужан је доставити мотивационо писмо, а комисија коју чине професори глуме и позоришне режије обавља интервју са кандидатом. Уколико кандидат није завршио основне студије глуме (а има остварених 240 ECTS бодова), поред интервјуа и мотивационог писма, потребно је да се кандидат представи са самосталним практичним задатком у трајању од 20 минута. 

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професор

  Ма Велимир Бланић, ванредни професор

  Катедра за Глуму и Позоришну режију

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оћена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оћена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа