Skip to content
image_not_found

Ликовне умјетности

Примарна сврха студијског програма Ликовне умјетности је школовање ликовних умјетника који ће својим умјетничким дјеловањем унаприједити ликовну сцену града, Републике и региона. Подстицање иницијативе за њихово умјетничко дјеловање је најважнији циљ, те развијање критичке свијести како према свом раду, тако и према појавама које чине савремену ликовну праксу.

Ликовне умјестности на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци

01.

За кога је овај програм

Ликовни програм је намијењен онима који желе да стекну широку и чврсту основу за бављење стваралаштвом у области ликовне умјетности, као и увид у друге области визуелног изражавања, те да интегришући своја искуства изгради зрелу ауторску личност.

02.

Школовање и звања

На програму Ликовних умјетности су организована два циклуса школовања.
Основне студије који носи 240 ЕЦТС и њиховим завршавањем се стиче звање дипломираног умјетника из уже области изучавања. 
Мастер студије носи 300 ЕЦТС и њиховим завршавањем се стиче звање мастера из уже области изучавања. 

Смјерови

Које области се изучавају на Ликовном програму

 • image_not_found

  Сликарство и Интермедијалан умјетност

  Будући студенти Сликарства теже да развију своје цртачке и сликарске предиспозиције и таленте, те дјеловати у домену савремених умјетничких пракси, нових медија и експерименталне умјетности.

   

  Истражи
 • image_not_found

  Графика

  Намијењен онима који желе да стекну широку и чврсту основу за бављење стваралаштвом у области ликовне умјетности са акцентом на изучавање графичких техника.

   

  Истражи
 • image_not_found

  Графички дизајн

  Данас живимо у свијету визуелних комуникација, развоја интернета и друштвених мрежа у оквиру којих графички дизајн има веома важну и доминантну улогу јер без квалитетног и доброг графичког дизајна незамислива је било каква привредна ђелатност.

   

  Истражи

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа