Skip to content
Руководилац студентске службе
Емилија Корица, ма
Референт за студентска питања
Милорад Кашћелан

 

Дјелатност Студентске службе

 

 • image_not_found
  Упис

  Евиденција пријављених кандидата за полагање пријемног испита, пријем докумената након положеног пријемног испита, упис  препис и испис студената,

 • image_not_found
  Овјера семестара

  За овјеру семестра је потребно приложити доказ о условима за овјеру, потписан индекс и присуство на настави

 • image_not_found
  Компјутеризована евиденција о сваком студенту

  Формирају се досијеа студената гдје се одлажу пријаве о присуству нанастави, положеним испитима, уписни листови, молбе и захтјеви, те сви подаци у току студија.

  Опремљена је рачунарима и еЦампус софтвером за процесирање пријава за испите електронским путем, као и за обраду свих података о студентима, настави, испитима и друго.

 • image_not_found
  Пријава испита електронским путем

  Прихватају се и евидентирају пријаве за полагање испита електронским путем (сваки студент има додијељено корисничко име и лозинку), припремају се записници за испите и преузимају се пријаве положених испита од професора.

   

01. ЦИКЛУС

Основне студије
Dekan email 11:00 - 13:30 časova
Милорад Кашћелан

02. ЦИКЛУС

Мастер студије
Dekan email 12:00 - 14:30 časova
Сузана Мијатовић

03. ЦИКЛУС

Докторске студије
Dekan email 12:00 - 14:30 časova
Сузана Мијатовић

Обрасци

Преузмите доступне документе

Општи документи

01.

Osnovne studije

02.

Master studije

 • Magistar - Prijava teme - Obrazac 1 
 • Magistar - Lični podaci kandidata - Obrazac 2
 • Magistar - Saglasnost mentora - Obrazac 3
 • Magistar - Izvještaj o ocjeni urađenog završnog rada - Obrazac 4
 • Magistar - Izvještaj o podobnosti teme i kandidata - Obrazac 4a
 • Magistar - Saglasnost mentora i prijedlog komisije za ocjenu i odbranu - Obrazac 4b
 • Magistar - Izvještaj o ocjeni magistarske teze - Obrazac 5
 • Magistar - Zapisnik sa odbrane magistarskog rada - Obrazac 6