Skip to content
Саша Каракаш Шиканић, ма

Виши асистент

Саша Каракаш Шиканић је рођен у Бањој Луци 1983. године. Oсновне и мастер студије завршио је на Академији умјетности у Бањој Луци, Филмски и телевизијски смјер, група Монтажа.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Монтажа

Током студирања радио на Радио-телевизији Републике Српске. Поред тога од 2008. често ангажован као спољни сарадник од стране разних продукција и маркетиншких агенција гдје је радио за многобројне клијенте велики број емисија, преко стотину реклама, те десетине музичких спотова као монтажер и колорист. Такође сарађивао и са бројним удружењима, спортским клубовима и невладиним оргнизацијама на изради промотивних материјала. Један од оснивача Асоцијације за развој културе и умјетности „Кров“ чији је један од пројекта међународни фестивал студентског филма ДУКА ФЕСТ, гдје је од оснивања обављао функцију директора програма. Од 2017. запослен на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци као асистент, а септембра 2020. изабран у звање вишег асистента на предмету Монтажа.