Skip to content

IN MEMORIAM: др Злата Марјановић, доцент

IN MEMORIAM: др Злата Марјановић, доцент

Јуче, 7. децембра 2023. године, у Панчеву нас је напустила др Злата Марјановић, доцент (1966-2023). Вишегодишњег члана колектива Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, колеге са Катедре за етномузикологију и студенти памтиће по благој нарави и ведром духу.

Сахрана ће се обавити на панчевачком Православном гробљу у суботу 9.12.2023. године у 15.00 часова.

Злата Марјановић, етномузиколог (1966). На Катедри за етномузикологију ФМУ у Београду дипломирала је 1990, магистрирала 1997. с радом „Вокална музичка традиција Боке Которске“ и докторирала 2013. на тему „Народна музика Боке Которске и Црногорског приморја“.

Између 1998. и 2004. ради као етномузиког у Ансамблу народних игара и песама Србије Коло. Од 2005. године ради као професор етномузикологије, традиционалног певања, традиционалног свирања и народних ансамбала на Одсеку за традиционалну музику у СМШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, биљежећи бројне успјешне наступе у земљи и иностранству (Словенији, Црној Гори, Словачкој, Норвешкој итд). Од 2018. године ради као доцент на Катедри за етномузикологију Академије умјетности Универзитета у Бања Луци.

Још од студија истражује проблеме вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне традиције у Црној Гори (Бока Которска, приморје са залеђем, Цетиње и околина) и Србији (источна, југоисточна и сјеверозападна Србија, југоисточно Косово). Области њеног интересовања јесу: историјски извори у етномузикологији, примијењена етномузикологија, промјене у традиционалној музици потекле из односа архаичног и савременог, посебно у оквиру културе Боке Которске, дијелова Црногорског приморја и континенталних дијелова Црне Горе.

Аутор је четири и коаутор двије књиге, а њених више од четрдесет научних и стручних радова објављени су у часописима, зборницима радова и монографијама у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Мађарској, Литванији, Аустрији и Сједињеним Америчким Државама.