Skip to content

Стипендије Фонда ,,Далибор Поповић Микша"

Стипендије Фонда ,,Далибор Поповић Микша"

Стипендије Фонда ,,Далибор Поповић Микша"

Удружење грађана ,,ША фест" објавило је Kонкурс за стипендије Фонда ,,Далибор Поповић Микша” у академској 2023/24. години, за студенте 2, 3. и 4. године академија и факултета ликовне умјетности без обзира на смјер. Основни услови су да кандидати имају до 30 година, да имају статус редовног студента, да су у текућој академској години први пут уписани у годину студија, да у досадашњем току школовања нису обновили ниједну годину студија, те да не примају стипендију другог даваоца.

Предност ће имати успјешнији студенти и студенти слабијег социјално-економског статуса, студенти који су освајали награде, односно учествовали у стручним такмичењима/конкурсима/колонијама, те студенти који су активни по питању друштвено одговорних активности у заједници у којој живе или студирају. 

Стипендирања ће трајати 9 мјесеци у току академске 2023/24. године, а студентима ће мјесечно бити исплаћена стипендија у износу од 200 KМ.
Детаљне услове конкурса и потребне документе за пријаву на конкурс студенти академија и факултета ликовних умјетности, без обзира из којих градова и држава долазе или гђе студирају, могу преузети на званичној интернет страници ,,ША Феста": www.shafest.com/stipendije
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Kонкурса на интернет страници ,,ША феста” (конкурс објављен 1.1.2024.). Пријаве, са скенираним или фотографисаним потребним документима, достављају се на е-маил адресу stipendije@shafest.com са насловом ПРИЈАВА НА KОНKУРС – ИМЕ И ПРЕЗИМЕ. За сва додатна питања везана за конкурс, контактирајте нас путем  имејл адресе  stipendije@shafest.com

Остварена добит ,,ША феста", поштујући један од главних принципа и статутарних циљева Удружења, преусмјеравју се у посебно формирани фонд – Фонд ,,Далибор Поповић Микша”, којим управља Удружење грађана ,,ША фест". Средства Фонда користе се за унапређење и промоцију арт и музичке сцене, стипендирање студената умјетности и музике, као и за подршку умјетницима кроз суфинансирање изложби, куповину инструмената, снимање материјала, организовање концерата и слично.
Циљ Фонда је, прије свега, подршка развоју умјетности и креативне индустрије регије, подршка талентованим музичарима и умјетницима слабијег имовинског стања, а у смислу стипендија и продукције њихових производа културне и креативне индустрије.

Почетком 2024. године Удружење објављује први конурс за стипендирање и то конкретно за студенте академија ликовне умјетности. Из Фонда ће бити обезбијеђене три стипендије за најуспјешније студенте које ће комисија рангирати у складу са Правилником. Током године Удружење ће објавити и конкурс за продукцијско-издавачку и промотивну подршку једног од младих демо бендова, као и други круг стипенедија за студенте музичких академија и факултета драмских умјетности.

За сва додатна питања везана за конкурс, контактирајте stipendije@shafest.com.