Skip to content

Позив за објављивање радова

Академија уметности у Новом Саду позива ауторе да узму учешће у дванаестом броју часописа Зборник радова Академије уметности и пошаљу радове за објављивање. Приједлог радног наслова текста треба послати до 20. јануара 2024. године, док је рок за предају текста у цјелини заједно са кратком биографијом (до 200 ријечи) 15. март 2024. године. Радни наслови се касније могу мијењати.

Радни наслови и текстови у цјелини се шаљу на мејл: zbornik.auns@uns.ac.rs

Ауторима се препоручује да цитирају радове објављене у часопису Зборник радова Академије уметности. Преузмите упутство за ауторе.

Зборник радова Академије уметности је научни часопис који објављује стручне и научне текстове, теоријске и истраживачке радове из области теорије и филозофије умјетности, теорије медија, студије филма, музикологије, теорије музике, театрологије, естетике, историје умјетности и умјетничког образовања. Текстови се објављују на српском (латинично писмо) или енглеском језику. Часопис Зборник радова Академије уметности је доступан у режиму отвореног приступа: http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2334-8666

Зборник радова Академије уметности се индексира у базама ERIH plus, SCIndeks, RILM, Sherpa Romeo и DOAJ.