Skip to content
Muzicke Umjetnosti

Ликовне умјетности

Примарна сврха студијског програма Ликовних умјетности је школовање ликовних умјетника који ће својим умјетничким дјеловањем унаприједити ликовну сцену града, Републике и региона. Подстицање иницијативе за њихово умјетничко дјеловање је најважнији циљ, те развијање критичке свијести како према свом раду, тако и према појавама које чине савремену ликовну праксу.

Више
image_not_found

Музичка умјетност

Основни задаци и циљеви студијског прогама Музичке умјетности, али и Академије умјетности уопште, усмјерени су прије свега ка надареним младим умјетницима студентима свих профила и различитих интересовања, у смислу омогућавања пуне афирмације индивидуалних потенцијала њиховог талента, пружајући им, истовремено, могућност слободног избора и утицања на сопствени развој.

Више
image_not_found

Драмске умјетности

Студијски програм Драмских умјетности има вишеструки значај и друштвену оправданост за своје постојање. Савремени медији, филм и телевизија су неизоставни друштвени чинилац који пресудно утиче на свеукупну друштвену слику, тако да је едукација кадрова из драмских области на нашим просторима, неопходна.

Више

Студентски мултимедијални центар

Студентски мултимедијални центар пружа могућност реализације умјетничких и комерцијалних дјела, свих нивоа комплексности, из свих области умјетничког стваралаштва. Пружамо услуге рада на пројектима или по готовим приједлозима, или од развоја концепта до финалне реализације.

Више

Дани Владе С. Милошевића

Годишња манифестација Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци

Више