Skip to content
Muzicke Umjetnosti

Ликовне умјетности

Примарна сврха студијског програма Ликовних умјетности је школовање ликовних умјетника који ће својим умјетничким дјеловањем унаприједити ликовну сцену града, Републике и региона. Подстицање иницијативе за њихово умјетничко дјеловање је најважнији циљ, те развијање критичке свијести како према свом раду, тако и према појавама које чине савремену ликовну праксу.

Више
image_not_found

Музичка умјетност

Основни задаци и циљеви студијског прогама Музичке умјетности, али и Академије умјетности уопште, усмјерени су прије свега ка надареним младим умјетницима студентима свих профила и различитих интересовања, у смислу омогућавања пуне афирмације индивидуалних потенцијала њиховог талента, пружајући им, истовремено, могућност слободног избора и утицања на сопствени развој.

Више
image_not_found

Драмске умјетности

Студијски програм Драмских умјетности има вишеструки значај и друштвену оправданост за своје постојање. Савремени медији, филм и телевизија су неизоставни друштвени чинилац који пресудно утиче на свеукупну друштвену слику, тако да је едукација кадрова из драмских области на нашим просторима, неопходна.

Више
image_not_found

Дизајн ентеријера

Дизајн ентеријера је нови интердисциплинарни студијски програм на Универзитету у Бањој Луци који се рализује у сарадњи Архитектонско-грађевинско-гедетског факултета (студијски програм Архитектура) и Академије умјетности. Стога је овај студијски програм осмишљен као специфична дисциплина на пресјеку умјетности, дизајна, инжењерства, науке и технологије, у којем је човјек мјера свега. Његова концепција базира се око развоја вјештина и знања бављења дизајном простора, која се се проширује вјештином обликовања и дизајнирања намјештаја и припадајућих материјала. 

Више

Дани Владе С. Милошевића

Годишња манифестација Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци

Више