Skip to content
Јелена Бркић, ма

Наставник страног језика и вјештина

Јелена Бркић, ма, наставник страног језика и вјештина на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци, рођена је 16. 10. 1972. у Сарајеву где је завршила средњу музичку школу. Основне и мастер студије енглеског језика и књижевности завршила је на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Специфични језици – енглески језик

Објавила је два научна рада: „Одступања од начела објективне критике у четвртом издању књиге Разумети поезију Клинта Брукса и Роберта Пен Ворена” и „Поезија као начин казивања“ у часопису „Стварање“, број 2, чији je издавач Удружење књижевника Црне Горе.

Радила је као преводилац, лектор и коректор часописа “Агрознање” вол. 14 (бр. 1- 4) и вол. 15 (бр.1-4), а са Невеном Вучен, преводилац је монографије „25 година постојања Пољопривредног факултета (25 years of the Faculty of Agriculture), чији је издавач Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци.

Прeвела je сљедеће публикације Академије умјетности:

 • Традиција на с(цени), ISBN 978-99938-27-27-8, COBISS.RS-ID 6463256,
 • Информатор Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци за академску годину 2015/16,
 • Владо С. Милошевић, Први гудачки квартет, COBISS.RS-ID 7306776,
 • Владо С. Милошевић, Други гудачки квартет, COBISS.RS-ID 7307032,
 • Владо. С. Mилошевић, Трећи гудачки квартет, COBISS.RS-ID 7307288,
 • Владо С. Милошевић, Четврти гудачки квартет, COBISS.RS-ID 7307544,
 • Владо С. Милошевић, Камени спавач – поема за гудачки квартет и рецитатора,  COBISS.RS-ID 7276056.

Промотивне филмове и телевизијске репортаже АУБЛ:

 • “Четрдесет година Универзитета у Бањој Луци”
 • ”ATV-Promotion of SitCom production in Banja Luka”
 • ”ATV show 5 till 7- Promotion of SitCom production in Banja Luka“
 • „ATV report from Bratislava Meeting“

Учесник је сљедећих међународних конференција и радионица, као што су:

 • ELT Seminar held by Rosalyn Hurst from 30 to 31 March at the British Council Library in Belgrade;
 • Тhe First ELTAB Conference, 24th May 2003/Belgrade, Serbia, National ELT Conference MEET THE CHALLENGE OF TOMORROW;
 • Workshop “ICT in the Classroom”, 14 March 2009, British Council, Belgrade;
 • Workshop “Art in ELT”, 21 Маy 2009, British Council Belgrade;
 • Workshop „Pilgrims Course Tasters“ in Belgrade on 15 December 2019;
 • 17th ELTA Serbia International ELT Conference „No English Teacher is an Island“ 10-11 May 2019.

Студент је докторских студија науке о књижевности на Филолошком факултету Универзитета и Бањој Луци.