Skip to content
Др Гордана Грујић

Доцент, шеф катедре

Гордана Грујић (Бања Лука, 1984) завршила је основну и средњу музичку школу у Приједору. Дипломирала је 2007. године на Академији умјетности у Бањој Луци, на смјеру за Општу музичку педагогију, и добила Златну плакету универзитета као студент генерације. Своје даље школовање наставила је на истом унивезитету, те је као стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ 2013. године одбранила магистарску тезу под називом „Музичка синтакса у клавирским тријима раног романтизма“ и стекла звање магистра наука из области Музичких облика. Похађала је докторске студије на Музичкој академији Универзитета у Сарајеву, те је 2020. године одбранила докторску тезу под називом „Формални процеси у додекафонским инструменталним дјелима Друге бечке школе“ и стекла звање доктора наука из области Музичке теорије и педагогије (Музички облици и стилови).  

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Умјетничко-теоријске дисциплине

Радила је као професор клавира у Основним музичким школама у Приједору и Козарској Дубици. Од 2009. године запослена је на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци, на Катедри за музичку теорију. Тренутно је ангажована као доцент на предметима Музички облици, Контрапункт и Анализа музичког дјела. Активна је и као ментор бројним студентима првог и другог циклуса. Шеф је Катедре за музичку теорију.
Учествовала је у раду бројних стручних комисија за потребе Министарства просвјете и културе Републике Српске и Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци. Такође је члан организационог одбора Научног скупа „Владо С. Милошевић: Традиција као инспирација“, и члан уредништва Зборника радова са поменутог научног скупа. 

 

 

Публикације

Пише и објављује радове у значајним стручним и научним часописима као што су Расправе (Загреб), Артефакт (Ниш) и Музика (Сарајево). Учесник је бројних научних скупова у Италији (Римини), Хрватској (Загреб, Осијек), Србији (Београд, Ниш) и Босни и Херцеговини (Сарајево, Источно Сарајево, Бања Лука).