Skip to content
Софија Вучићевић

Асистент

Софија Вучићевић (1994) завршила је 2013. године гимназију и Средњу музичку школу у Источном Сарајеву. Први циклус студија завршила је 2017. године у класи проф. др Драгице Панић Кашански и тренутно је на мастер студију. У јулу 2017. године одбранила је дипломски рад на тему „Вишегласно пјевање Мокрог и околине“, под менторством др Драгице Панић Кашански.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Етномузикологија

У децембру 2017. године добија звање асистента на Катедри за етномузикологију. Током студија учествовала je на многим радионицама, теренима, семинарима, симпозијумима и научно-стручним конференцијама. Објавила је три рада: „Истраживање вокалне традиције на подручју општине Пале“, у Зборнику радова Студенти у сусрет науци, Бања Лука 2015; рад  под насловом „Истраживање музичко-фолклорне грађе на подручју општине Пале“, у Зборнику радова M-INISTAR, Источно Сарајево 2015. и „Аналитички поступци у сагледавању плесно-вокално-инструменталне форме Гара“, у Зборнику радова Студенти у сусрет науци, Бања Лука 2017. Академске 2014/2015 године била је стипендиста Министарства просвјете и културе, а од 2015. и Фонда „Др Милан Јелић“.

 Активно је учествовала на Етно кампу у Кикинди 2014. и 2015. године, а 2016. године на Љетној школи етномузикологије у Прагу. Од 2014. учествује у припреми и реализацији манифестације „Дани Владе С. Милошевића”, а 2017. године је била технички секретар научног скупа, сарадник уредништва, те члан тимова за маркетинг и хронике. У оквиру манифестације „Дани Владе С. Милошевића” 2015. и 2016. године проглашена је за најбољег студента. Члан је Женске пјевачке групе Катедре за етномузикологију са којом је редовно наступала, а учествовала је у припреми и снимању издања Традиција на (с)цени.

Ангажована је као стручни сарадник за народно пјевање у ансамблу народних игара и пјесама „Веселин Маслеша“ у Бањој Луци од септембра 2015. године. Аутор је музичког аранжмана за кореографију „Пјесма нас је одржала“ која је настала у 2016. години.