Skip to content

Мастер рад – Миња Шукало

Мастер рад – Миња Шукало

Миња Шукало, студент на другом циклусу студија на студијском програму Музичка умјетност, смјер Соло пјевање, брани мастер рад на тему:

„Трагови италијанске белканто технике у почецима српске опере: Бинички-Перголези“,

дана 03.03.2022. године са почетком у 13:00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

 

Мастер рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.