Skip to content

Завршни рад – Андреа Михајловић

Завршни рад – Андреа Михајловић

Андреа Михајловић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Музичка теорија и педагогија, први циклус студија, брани завршни рад на тему:

„Компаративна анализа уџбеничке литературе за почетну наставу ритма на простору Републике Српске“,

дана 30.12.2021. године са почетком у 13:00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.