Skip to content

Завршни рад - Санел Селимовић

Завршни рад - Санел Селимовић

Санел Селимовић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Музичка теорија и педагогија, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Анализа уџбеника ABC Musical и смјер наставе Аугуста Пансерона“, дана 20.10.2022. године са почетком у 12:00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци. 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.