Skip to content
image_not_found

Смјер Графички дизајн

 • Ко уписује овај смјер

  Данас живимо у свијету визуелних комуникација, развоја интернета и друштвених мрежа у оквиру којих графички дизајн има веома важну и доминантну улогу јер без квалитетног и доброг графичког дизајна незамислива је било каква привредна дјелатност. Занимање графички дизајнер спада у једно од најатрактивнијих и омогућује младим људима обезбјеђивање прихода за егзистенцију.

  Студирање

  Високо квалтетан наставни кадар у оквиру наставног процеса на Академији умјетности у Бањој Луци омогућује студентима да током четворогодишњег школовања искажу своју индивидулане вриједности и умјетнички потенцијал. Студенти смјера Графички дизајн већ годинама у континуитету остварују значајне успјехе на међународним фестивалима плаката, дизајна и визуелних комуникација који представљају додатни стимуланс за даље напредовање ових младих креативаца у тражењу властитог и препознатљивог дизајнерског рукописа.

  Шта послије

  Студирање на студијском смјеру Графички дизајн обухвата четверогодишње школовање и ради се у мањим групама  што омогућује да се сваком студенту поклони довољно пажње и прати његово напредовање и усавршавање у области визулених умјетности. По завршетку школовања дипломирани студенти добијају звање дипломирани графички дизајнер који имају могућност запослења у студијима за графички дизајн, агенцијама за оглашавање као и могућност да раде као фриленсери.
  Одабир овог занимања уз пуну креативност и задовољство процесом стварања омогућује да својим радом чине нашу свакодневницу љепшом и визуелно привлачном. Значајан потенцијал младих дизајнера даје квалитетну основу за будући развој креативних индустрија које у савременом друштву доприносе економском развоју и напретку једне средине.

Смјер Графички дизајн

Ријеч др Горана В. Јанковића, ван. проф. будућим колегама

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклус, стиче се звање дипломирани графички дизајнер – 240 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Пријемни испит на смијеру Графички дизајн траје три дана.

  Дан 1
  • портрет по живом моделу

  За реализацију овог задатка потребно је да кандидати понесу са собом прибор за цртање као што су оловка и угљен, натрон, пастел или хамер папир димензије 100x70цм.

  Дан 2
  • мртва природа

  Да бисте овај задатак урадили потребно је да понесете прибор за цртање (оловке и угљен) као и прибор за сликање, а ту су обавезни - боје (акрил или темпера), палета, четкице, посуда за воду и претходно наведени папир димензије 100x70цм.

  Дан 3
  • реализација задатак из области Графичког дизајна

  Задатак је у форми креатвног ”брифа” у ком ће бити прецизирано шта кандидат треба да уради. За овај задатак потребно је понијети папир А3 формат (пожељан је папир веће грамаже), прибор за цртање и прибор за сликање као код претходних дана.

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код:

  Стефан Мијић, ма,  асистент

  Катедра за графички дизајн

  Информације о припремној настави за упис у академску 2023/24 преузмите овдје.
 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

 

02.

Мастер студије

Након Основног студија, односно I циклуса, стиче се услов за упис на Мастер студије (II циклус). Након успјешно завршеног Мастер студија и одбране завршног рада, стиче се звање мастер графичког дизајна  – 300 ECTS.

Наставни план је доступан на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Потребно је да кандидат приложи:

  • мапа са најмање 5 радова из области визуелне умјетности. У мапи треба да буде и десет цртежа - формат није ограничен.
  • умјетничка биографија као и приједлог умјетничког истраживања.
  • самосталне радове односно радове који су настали самостално изван институције на којој је кандидат студирао.

   

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите организоване су консултације код професора:

  Ма Владимир Клепић, ма, виши асистент

  Катедра за графички дизајн

 

 • image_not_found
  Ранг листа и упис

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године другог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у току првог циклуса студија (просјечна оцјена у току студирања)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу успјеха на првом циклусу студија добија се тако да се просјечна оцјена множи са бројем 5 (пет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа