Skip to content

Консултације за пријемни испит - Студијски програм музичке умјетности

Консултације за пријемни испит на Студијском програму музичке умјетности:

- Солфеђо - Сваке сриједе у 12.00 часова -  Сутерен бр. 1
- Теоријска група предмета (Теорија, Хармонија и Музички облици) -  Понедјељак од 12 до 13 часова - барака
- Kонсултације индивидуалне наставе одржавају се у договору са предметним наставником.