Skip to content

Кonsultacije za prijemni ispit - Studijski program muzičke umjetnosti

Кonsultacije za prijemni ispit na Studijskom programu muzičke umjetnosti:

- Solfeđo - Svake srijede u 12.00 časova -  Suteren br. 1
- Teorijska grupa predmeta (Teorija, Harmonija i Muzički oblici) -  Ponedjeljak od 12 do 13 časova - baraka
- Кonsultacije individualne nastave održavaju se u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.