Skip to content

Упис студената у љетни семестар у академској 2023/24 години

Упис љетног семестра за студенте првог, другог и трећег циклуса студија почиње 19.02.2024. године, а завршава се 29.02.2024. године.

Приликом уписа и овјере семестра потребно је имати:

  • потписе предметних наставника у складу са наставним планом,
  • уредно попуњен индекс (шифра предмета, назив предмета, име и презиме предметног наставника, статус предмета, број ECTS бодова, број часова),
  • уредно и читко попуњен пријавни семестрални лист (односи се само на студенте прве године првог циклуса студија) и семестрални лист (односи се на све студенте),
  • доказ о уплати накнаде за упис семестра (односи се само на студенте прве године првог циклуса студија) и школарину.