Skip to content

Upis studenata u ljetni semestar u akademskoj 2023/24 godini

Upis ljetnog semestra za studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija počinje 19.02.2024. godine, a završava se 29.02.2024. godine.

Prilikom upisa i ovjere semestra potrebno je imati:

  • potpise predmetnih nastavnika u skladu sa nastavnim planom,
  • uredno popunjen indeks (šifra predmeta, naziv predmeta, ime i prezime predmetnog nastavnika, status predmeta, broj ECTS bodova, broj časova),
  • uredno i čitko popunjen prijavni semestralni list (odnosi se samo na studente prve godine prvog ciklusa studija) i semestralni list (odnosi se na sve studente),
  • dokaz o uplati naknade za upis semestra (odnosi se samo na studente prve godine prvog ciklusa studija) i školarinu.