Skip to content

Консултације за пријемни испит - студијски програм Музичке умјетности

Консултације за пријемни испит  - студијски програм Музичке умјетности

Консултације за пријемни испит одржаће се по сљедећем распореду:

Kатедра за дувачке инструменте - 16.06.2023. у 13h
Kонтакт особа: Соња Милетић  - sonja.miletic@au.unibl.org
Kорепетитор: Жељка Јованић  - zeljka.jovanic@au.unibl.org
Напомена: мјесец дана раније прослиједити ноте корепетитору (за оне који би да их корепетитор прати на пријемном испиту)

Гитара:
Kонтакт особа за индивидуалне консултације
Проф. Наташа Јокић  - natasa.jokic@au.unibl.org

Музичка теорија и педагогија - 12.06.2023.
10h  - група теоријских предмета, учионица бр. 3 (барака)
Kонтакт особе:
Младен Јанковић – mladen.jankovic@au.unibl.org
Давид Мастикоса – david.mastikosa@au.unibl.org

Кандидати који желе да приступе консултацијама за Музичку теорију и педагогију онлајн, могу то да ураде путем zoom платформе преко овог линка, приступни подаци су: Meeting ID: 921 744 2612 Passcode: AUBL2023  

11h  - Солфеђо, учионица бр. 2 (сутерен зграде Ректората)
Kонтакт особа: Матија Антонић – matija.antonic@au.unibl.org

Упоредни клавир:
19.06. од 14h у камерној сали
Потребно је 2 дана унапријед контактирати: проф. Дејан Јанковић - dejan.jankovic@au.unibl.org