Skip to content

Припремна настава - студијски програм Музичке умјетности

Припремна настава - студијски програм Музичке умјетности

Припремна настава за пријемни испит одржаће се по сљедећем распореду:

Музичка теорија и педагогија (Kомпозиција, Дироговање и Етномузикологија):

Солфеђо 26.05. у 10.00-12.30
Музичка теорија 26.05. у 13.00-14.30
Kлавир 26.05. у 14.30

Kомпозиција
контакт ма Давид Мастикоса, виши асистент david.mastikosa@au.unibl.org

Дириговање
контакт ма Душан Урошевић, виши асистент dusan.urosevic@au.unibl.org
мр Бранка Радошевић Митровић, ванр. проф. branka.radosevic-mitrovic@au.unibl.org

Етномузикологија
контакт Софија Вучићевић, асистент sofija.vucicevic@au.unibl.org

Гудачи 
контакт мр Иван Оташевић, ред. проф. ivan.otasevic@au.unibl.org

Соло пјевање
01.-03. 06. у 14.00-18.00 кабинет за соло пјевање
контакт мр Дуња Симић, ред. проф. dunja.simic@au.unibl.org

Kлавир/ Хармоника
контакт др умј. Дејан Јанковић, доцент dejan.jankovic@au.unibl.org

Гитара
контакт мр Наташа Јокић, ред. проф. natasa.jokic@au.unibl.org

Дувачи 
флаута/труба  контакт мр Соња Милетић, ванр. проф. sonja.cule@au.unibl.org

кларинет/саксофон: контакт мр Дејан Тркуља, ванр. проф. dejan.trkulja@au.unibl.org

обоа: контакт мр Јасна Граховац, ванр. проф. jasna.grahovac@au.unibl.org

 

учионица бр. 3 (барака)
Давид Мастикоса МА, виши асистент и Младен Јанковић МА, виши асистент

ХАРМОНИЈА И МУЗИЧKИ ОБЛИЦИ - 14:00-15:30 часова, учионица бр. 3 (барака)
Давид Мастикоса МА, виши асистент и Младен Јанковић МА, виши асистент

Припремна настава је бесплатна.