Skip to content
Dekan Akademije umjetnosti
Dekan

Ma Dragana Purković-Macan

Vanredni profesor

Prodekan za nastavu i 
studentska pitanja
Ma Mario Ćulum, vanredni profesor

 

 

Prodekan za umjetnost i međunarodnu saradnju
Prodekan za umjetnost i međunarodnu saradnju

 

 

Likoven Umejtnosti

Likovne umjetnosti

 • Rukovodilac

  Dr Radoslav Tadić, docent
 • Šefovi katedri

  Istorija i teorija likovnih umjetnosti
  Dr Siniša Vidaković, redovni profesor
 • Slikarstvo i Intermedijalna umjetnost
  Mr Borjana Mrđa, vanredni profesor
 • Grafika
  Mr Milan Krajinović, docent
 • Grafički dizajn
  Dr Goran V. Janković, vanredni profesor

Music Art

 • Rukovodilac

  Ma Dejan Trkulja, vanredni profesor
 • Šefovi katedri

  Katedra za kompoziciju
  Dr Tatjana Milošević Mijanović, redovni profesor (FMU BG)
 • Katedra za muzičku teoriju
  Dr Gordana Grujić, docent
 • Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju
  Dr Saša Pavlović, redovni profesor
 • Katedra za dirigovanje
  Mr Branka Radošević Mitrović, vanredni profesor
 • Katedra za solo pjevanje
  Mr Dunja Simić, redovni profesor
 • Katedra za klavir
  Dr Dejan Janković, docent
 • Katedra za gitaru
  Mr Nataša Jokić, docent
 • Katedra za gudačke instrumente
  Mr Ivan Otašević, vanredni profesor
 • Katedra za duvačke instrumentе
  Mr Dejan Trkulja, vanredni profesor
 • Katedra za kamernu muziku
  Mr Biljana Jašić Radovanović, redovni profesor
 • Katedra za etnomuzikologiju
  Dr Dragica Panić Kašanski, vanredni profesor
Muzicka umjetnost
Dramatic Arts

Dramatic Arts

 • Rukovodilac

  Ма Драшко Гајић, ванредни професор

   

 • Шефови катедри

   

  Катедра за Филм и ТВ
  Мрс Предраг Соломун,, редовни професор

   

 •  

  Катедра за Глуму и Позоришну режију
  Мрс Велимир Бланић, ванредни професор

   

 •  

  Катедра за Историју филма и театра, Драматургију и Продукцију
  Др Наташа Глишић, редовни професор