Skip to content
Dekan Akademije umjetnosti
Dekan

Dr um. Dragana Purković-Macan

Redovni profesor

Prodekan za nastavu i 
studentska pitanja
Mr Marija Pilipović, docent

 

Prodekan za umjetnost i međunarodnu saradnju
Dr um. Borjana Mrđa, vanredni profesor

 

Sekretar
Dijana Šukalo, dipl. pravnik

 

Likoven Umejtnosti

Likovne umjetnosti

Muzička umjetnost

Muzicka umjetnost
Dramatic Arts

Dramske umjetnosti