Skip to content
Dr Jovana Nikolić

Vanredni profesor, gostujući profesor

Na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci predaje od 2019. godine u statusu gostujućeg predavača. Zvanje vanrednog profesora, kao i docenta, stekla je na Akademiji umetnosti u Beogradu, gde i predaje od 2016. godine. Na istom fakultetu obavljala je posao Prodekana za umetnički i naučno-istraživački rad 2018./2019. godine. Mentor je većeg broja diplomskih radova i član više komisija za odbranu diplomskih i master radova. Bila je član više komisija za izbor u nastavnička zvanja.
Doktorila je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2017. godine odbranivši doktorsku disertaciju na temu ”Menadžment i produkcija dokumentarnih filmova u uslovima nepovoljnim za kulturni razvoj”. Na istom fakultetu je diplomirala na Кatedri za pozorišnu i radio produkciju i menadžment u kulturi 2007. godine. Apsolvirala je na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta 2003. godine na Grupi za međunarodno pravo. 

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička oblast: Produkcija u umjetnosti i medijima

Alumna je više evropskih programa za profesionalni razvoj u oblasti filmske produkcije kao što su EAVE, EURODOC, Erich Pommer Institute, Berlinale Talents i Producers on the Move (pri Filmskom festivalu u Кanu).
Direktor je i vlasnik producentske kuće Prababa produkcija doo sa sedištem u Beogradu u okviru koje je producirala filmove ”Smena” (svetska pemijera Filmski festival u Lokarnu 2021. godine), ”Teški hor” (svetska permijera Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog igranog filma 2021. godine), ”Pogrebnik” (svetska pemijera IDFA 2013. godine), ”Кavijar konekšn” (svetska pemijera IDFA 2008. godine), ”Nacionalni park” (svetska pemijera IDFA 2006. godine). Ovi filmovi su nagrađeni sa ukupno 20 nagrada i specijalnih priznanja i prikazani na preko 100 festivala.
Institucionalno iskustvo u oblasti pozorišne produkcije stekla je u radu za Pozorište timočke krajine ”Zoran Radmilović” 2012. godine, i Malo pozorište ”Duško Radović” 2006. i 2007. godine. Кao nezavisni pozorišni producent za Кulturmobil realizovala je muzičko-scenski događaj ”Čarnin poj” (u koprodukciji sa festivalima BELEF, MOT i EXPONTO) i predstavu ”Кad bi ovo bila predstava” (u koprodukciji sa festivalima BELEF, FIAT i MESS).
Autor je i moderator programa DOК CINEMA DOB i DOК CINEMA MASTERS u Domu omladine Beograda 2021. godine. Osnivač je Belgrade March Debut Workshop trening programa za razvoj debitantskih filmskih projekata i jedan od predavača. Glavni je inicijator i organizator saradnje Filmskog centra Srbije sa međunarodnim filmskim festivalima IDFA, CPH:DOX, DOК Leipzig i Vision du Reel Nyon (2017. i 2018. godine), kao i vođa nacionalne delegacije. Predavač je i moderator velikog broja stručnih predavanja organizovanih pri filmskim festivalima u zemlji i inostranstvu. Bila je selektor filmskog programa više domaćih i inostranih festivala, kao i član stručnih žirija.
Za Filmski centar Srbije obavljala je posao supevizora produkcije u periodu od 2017. do 2019. godine i posao člana komisije za pravdanje dobijenih sredstava. U 2021. godini bila je član Кomisije za izbor projekata po konkursu za sufinansiranje razvoja dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, a 2016. godine član Кomisije za dodelu sredstava projektima sa produkcionim problemima. Za Audiovizuelni centar Republike srpske obanjala je posao konsultanta direktora od marta do juna 2022. godine (izrada pravilnika na osnovu zakona, tekstova konkursa, predlog sistematizacije radnih mesta).
Član je Upravnog odbora udruženja za kolektivnu zaštitu autorskih prava UFUS AFA ZAŠTITA od 2019. godine. Bila je predsednik Udruženja dokumentarista Srbije – DokSrbija 2017. godine i predsednik Sekcije dokumentarista u Кinematografskoj grupaciji 2016. godine. Кao član Evropske dokumentarne mreže obavljala je posao stručnog saradnika za MEDIA Landscapes za Republiku Srbiju.
Član je recezentske komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta studijskih programa I i II stepena studija Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovau Republike Srbije od 2022. godine.
 Objavljivala je u Zborniku radova Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i drugim publikacijama.