Skip to content
Rukovodilac programa
Dr umj. Radoslav Tadić

Slikarstvo i intermedijalna umjetnost

Biografija

Slikarstvo i intermedijalna umjetnost

Dr um. Borjana Mrđa

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Mr Biljana Gavranović

Redovni profesor

Biografija
Mr Danko Brkić

Redovni profesor

Biografija
Dr um. Jelena Кarišik

Redovni profesor

Biografija
Mr Mladen Miljanović

Redovni profesor

Biografija
Veso Sovilj, ma

Redovni profesor

Biografija
Mr Svjetlana Salić Mitrović

Redovni profesor

Biografija
Mr Novak Demonjić

Redovni profesor

Biografija
Mr Leonila Marić
Mr Leonila Marić

Redovni profesor

Biografija
Dr um. Radoslav Tadić

Docent

Biografija
Mr Maja Bataković

Asistent

Biografija

Istorija i teorija likovnih umjetnosti

Dr Siniša Vidaković

Redovni profesor, šef katedre

Biografija
Dr Ljiljana Ševo
Dr Ljiljana Ševo

Redovni profesor

Biografija
Dr Sarita Vujković

Vanredni profesor

Biografija

Grafika

Mr Milan Krajnović

Docent, šef katedre

Biografija
Mr Gorica Miletić-Omčikus

Redovni profesor

Biografija
Mr Zoran Banović

Redovni profesor

Biografija
Mr Nenad Zeljić

Redovni profesor

Biografija

Grafički dizajn

Dr Goran V. Janković

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Jelena Grubor, ma

Docent

Biografija
Vladimir Кlepić, ma

Viši asistent

Biografija

Engleski jezik

Jelena Brkić, ma

Nastavnik stranog jezika i vještina

Biografija