Skip to content
Rukovodilac programa
Dr um. Radoslav Tadić

Slikarstvo i intermedijalna umjetnost

Biografija

Slikarstvo i intermedijalna umjetnost

Dr um. Borjana Mrđa

Vanredni profesor

Biografija
Biljana Gavranović, ma

Redovni profesor

Biografija
Mr Danko Brkić

Redovni profesor

Biografija
Dr um. Jelena Кarišik

Redovni profesor

Biografija
Dr Mladen Miljanović

Redovni profesor

Biografija
Mr Svjetlana Salić Mitrović

Redovni profesor

Biografija
Mr Novak Demonjić

Redovni profesor

Biografija
Mr Leonila Marić

Redovni profesor, šef katedre

Biografija
Dr um. Radoslav Tadić

Docent

Biografija
Mr Maja Bataković

Asistent

Biografija
Dr Radoš Antonijević

Redovni profesor, gostujući profesor

Biografija
Mr Miodrag Manojlović

Docent

Biografija
Jelena Rakić, ma

Asistent

Biografija

Istorija i teorija likovnih umjetnosti

Dr Siniša Vidaković

Redovni profesor, šef katedre

Biografija
Dr Ljiljana Ševo

Redovni profesor

Biografija
Dr Sarita Vujković

Vanredni profesor

Biografija
Mladen Banjac

Asistent

Biografija

Grafika

Mr Milan Krajnović

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Mr Gorica Miletić-Omčikus

Redovni profesor

Biografija
Mr Zoran Banović

Redovni profesor

Biografija
Mr Nenad Zeljić

Redovni profesor

Biografija

Grafički dizajn

Jelena Grubor, ma

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Vladimir Кlepić, ma

Docent

Biografija
Mr Ivica Stevanović

Redovni profesor, Gostujući profesor

Biografija
Stefan Mijić, ma

Asistent

Biografija
Mr Atila Kapitanj

Redovni profesor, gostujući profesor

Biografija

Strani jezici

Jelena Brkić, ma

Nastavnik engleskog jezika

Biografija
Milica Mijatović, MA

Nastavnik francuskog jezika

Biografija