Skip to content
Rukovodilac programa
Draško Gajić, ma

Katedra za Film i TV

Biografija

Katedra za Film i TV

MSci Predrag Solomun

Redovni profesor, šef katedre

Biografija
Drago Vejnović, ma

Vanredni profesor

Biografija
Goran Dujaković, ma

Redovni profesor

Biografija
Mladen Đukić, ma

Redovni profesor

Biografija
Saša Hajduković, ma

Vanredni profesor

Biografija
Draško Gajić, ma

Vanredni profesor

Biografija
Saša Кarakaš Šikanić, ma

Viši asistent

Biografija
Marko Šipka, ma

Viši asistent

Biografija
Janja Bijelić, ma

Asistent

Biografija
Igor Đurić

Asistent

Biografija

Katedra za Glumu i Pozorišnu režiju

Mr Velimir Blanić

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Дr Renata Agostini

Redovni profesor

Biografija
Željko Mitrović

Redovni profesor

Biografija
Dr um. Dragana Purković Macan

Redovni profesor, dekan

Biografija
Mr Elena Кostić - Trepetova

Redovni profesor

Biografija
Mr Lidija Pajić

Docent

Biografija
Goran Damjanac, ma

Docent

Biografija
Nikolina Friganović

Filmska, televizijska i pozorišna glumica

Biografija
Jelena Jandrić, ma

Asistent

Biografija
dr Snežana Bijelić

Redovni profesor

Biografija
Radoslav Milenković

Redovni profesor, gostujući profesor

Biografija
Biljana Đurović, MA

Redovni profesor, gostujući profesor

Biografija

Katedra za istoriju i teoriju filma i teatra, dramaturgiju i produkciju

Dr Nataša Glišić

Redovni profesor

Biografija
Dr Luka Kecman

Redovni profesor

Biografija
Mr Milan Gajić

Viši asistent

Biografija
Dr Jovana Nikolić

Vanredni profesor, gostujući profesor

Biografija
Dr Miloš Babić

Redovni profesor, gostujući profesor

Biografija
Sonja Đurić, ma

Asistent

Biografija
Đorđe Vranješ

Asistent

Biografija
Dr Zoran Đerić

Redovni profesor, gostujući profesor

Biografija
dr um. Ivan Pravdić

Biografija
Mario Ćulum, ma

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Dr Natalija Trivić

Docent

Biografija

Strani jezici

Jelena Brkić, ma

Nastavnik engleskog jezika

Biografija
Milica Mijatović, MA

Nastavnik francuskog jezika

Biografija