Skip to content
Rukovodilac programa
Draško Gajić, ma

Katedra za Film i TV

Biografija

Katedra za Film i TV

Mrs Predrag Solomun

Redovni profesor, šef katedre

Biografija
Drago Vejnović, ma

Vanredni profesor

Biografija
Goran Dujaković, ma

Vanredni profesor

Biografija
Mr Mladen Đukić

Vanredni profesor

Biografija
Saša Hajduković, ma

Vanredni profesor

Biografija
Draško Gajić, ma

Vanredni profesor

Biografija
Saša Кarakaš, ma

Viši asistent

Biografija
Marko Šipka, ma

Viši asistent

Biografija
Janja Bijelić

Asistent

Biografija

Katedra za Glumu i Pozorišnu režiju

Mrs Velimir Blanić

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Nenad Bojić

Redovni profesor

Biografija
Mr Renata Agostini

Redovni profesor

Biografija
Željko Mitrović

Redovni profesor

Biografija
Dragana Purković Macan, ma

Vanredni profesor, dekan

Biografija
Mr Elena Кostić - Trepetova

Vanredni profesor

Biografija
Mr Lidija Pajić

Docent

Biografija
Goran Damjanac, ma

Viši asistent

Biografija

Katedra za istoriju i teoriju filma i teatra, dramaturgiju i produkciju

Dr Nataša Glišić

Redovni profesor, šef katedre

Biografija
Dr Luka Kecman

Redovni profesor

Biografija
Mr Mario Ćulum

Vanredni profesor

Biografija
Mr Milan Gajić

Viši asistent

Biografija

Engleski jezik

Jelena Brkić, ma

Nastavnik stranog jezika i vještina

Biografija