Skip to content
Erasmus+

 

O Erasmusu+ (KA107)

Međunarodna kreditna razmjena je program Evropske komisije u kojem se daje mogućnost univerzitetima da razmjenjuju studente i osoblje. Prema pravilima programa, prije obavljanja razmjene, univerziteti su obavezni da potpišu Međuinstitucionalni ugovor. Univerzitet u Banjoj Luci uključen je u program od njegovog formiranja 2014. godine i ima preko 60 potpisanih Međuinstitucionalnih ugovora iz 26 zemalja Evrope. Studentska razmjena može da traje od tri (3) do 12 mjeseci u svrhu studiranja i od dva (2) do 12 mjeseci u svrhu prakse. Razmjena osoblja može da traje od pet (5) dana do dva (2) mjeseca.

  • Erasmus Mundus

    Erasmus Mundus je bio program razmjene Evropske komisije, a u kojem je Univerzitet u Banjoj Luci bio uključen od 2011. godine. Kroz šest (6) projekata u kojima je Univerzitet bio partner u Erasmus Mundus programu: JoinEU-SEE III, JoinEU-SEE IV, JoinEU-SEE>PENTA, EUROWEB, SUNBEAM i EUROWEB+ preko 70 studenata i članova osoblja obavilo je razmjenu.

Konkursi

Međunarodna saradnja

 

Dokumenti

Preuzmite dostupne dokumente

  • Pravilnik o medjunarodnoj razmjeni studenata i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci - preuzmi
  • Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja na drugoj visokoškolskoj ustanovi - preuzmi
  • Vodič za razmjenu studenata - preuzmi