Skip to content
image_not_found

Muzička umjetnost

Studije muzike vrlo su specifične i suptilne prirode. Pored zalaganja samog umjetnika postoji mnogo spoljašnjih faktora koji utiču na razvoj osobe koja se za njih opredijeli. Osnovni zadaci Studijskog programa muzičke umjetnosti usmjereni su prije svega ka nadarenim mladim umjetnicima, studentima svih profila i različitih interesovanja, u smislu omogućavanja pune afirmacije individualnih potencijala njihovog talenta. Težnja ka visokim kriterijumima koje je potrebno zadovoljiti na prijemnim ispitima i tokom studija, kao i pretežno individualna realizacija nastave osnovnih umjetničkih disciplina imaju za cilj da obezbijede visoku prohodnost i visoke prosječne ocjene.

Muzička umjestnost na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

01.

Zadaci Muzičkog programa

Razvoj umjetničke djelatnosti, uobličen kroz realizaciju umjetničkih projekata, seminara, majstorskih radionica, predstavlja izuzetno značajan zadatak koji pripada području djelovanja SPMU. Treba napomenuti da pored individualnih programa koje u zemlji i inostranstvu ostvaruju studenti, nastavnici i saradnici, na SMPU djeluju hor i orkestar Akademije umjetnosti, kao i mnogobrojni i raznovrsni kamerni ansambli. Praćenje razvoja i primjena modernih dostignuća u teorijsko-umjetničkim i naučnim disciplinama iz oblasti nauka o umjetnostima, takođe zauzima značajno mjesto u katalogu ciljeva ovog studijskog programa. Kroz individualne i grupne projekte čiji se rezultati objavljuju u stručnim časopisima, sopstvenim monografskim izdanjima ili zajedničkim izdanjima sa drugim institucijama studijski program muzičke umjetnosti teži da ostvari konstatno usavršavanje studenata i nastavničkog kadra u ovom domenu.

02.

Školovanje i zvanja

Na programu Muzičke umjetnosti su organizovana tri ciklusa školovanja.

Osnovnе studijе koji nosi 240 ECTS i njihovim završavanjem se stiče zvanje diplomiranog umjetnika iz uže oblasti izučavanja. 

Master studijе nosi 300 ECTS i njihovim završavanjem se stiče zvanje mastera iz uže oblasti izučavanja. 

Doktorske studijе nosi 480 ECTS i njihovim završavanjem se stiče zvanje doktora umjetnosti iz uže oblasti izučavanja.

 

Smjerovi

Koje oblasti se izučavaju na Muzičkom programu

  • image_not_found

    Kompozicija

    Namijenjen budućim studentima koji žele da istraže i uobliče svoje kreativne potencijale, baveći se kompozitorskim stvaralaštvom

     

    Istraži
  • image_not_found

    Dirigovanje

    Dirigent je savremeno zanimanje, za osobe koje imaju afinitete ka liderstvu

     

    Istraži
  • image_not_found

    Etnomuzikologija

    Po završetku studija, etnomuzikolozi nalaze svoju ulogu u muzičkim bibliotekama, muzejima, medijskim kućama ili kao učesnici naučnih projekata

     

    Istraži
  • image_not_found

    Muzička teorija i pedagogija

    Stiču se kompetecije iz naučnih, umjetničkih i pedagoških oblasti muzike

     

    Istraži
  • image_not_found

    Solo pjevanje

    Obikuovanje i usavršavanje vokalnih sposobnosti formirajući muzičku ličnost

     

    Istraži
  • image_not_found

    Instrumenti sa dirkama

    Grupa za klavir i harmoniku

     

    Istraži
  • image_not_found

    Trzalački instrumenti

    Sticanje praktičnih znanja i vještina umjetničkog izražavanja i sviranja gitare

     

    Istraži 
  • image_not_found

    Duvački instrumenti

    Grupe: flauta, oboa, klarinet, saksofon, truba

     

    Istraži
  • image_not_found

    Gudački instrumenti

    Grupe: violinu, violu, violončelo, kontrabas.

     

    Istraži
  • image_not_found

    Kamerna muzika

    Master i doktorske studije iz oblasti kamerne muzike

     

    Istraži

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća